Клінічні випадки

 • СТЕНОЗ ВЕРХНЬОЇ БРИЖОВОЇ АРТЕРІЇ. Обстеження після стентування

  Жінка 70 років. Скарги на болі в животі

  Video
  Video
 • Трикуспідальна регургітація

  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
 • Антеро-септо-апікальний інфаркт лівого шлуночка

  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
 • Стенозуючий біопротез аортального клапана

  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
 • Помірна аортальна недостатність

  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
 • TAVI. Легенева артеріальна гіпертезія

  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
 • Ревматичний стеноз мітрального клапана, після балонної дялітації

  Video
  Video
  Video