Досконала візуалізація

 • Video
  Video
  Video
  Video
 • Безперервний Допплер CW

  Чоловік 62 років. Значний аортальний стеноз

  Якісна візуалізація в В-режимі та кольоровому Допплері

  Діагноз поставлено завдяки високочутливому безперервному Допплеру

  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
  Video
 • Кольоровий Допплер CFM та Безперервний Допплер CW

  Чоловік 38 років. Біопротез трикуспідального клапана

  Нормальний діастолічний кровоплин. Незначна центральна регургітація, бездоганно візуалізована в обох допплерівських режимах

  Video
  Video